Reeweg 5 1394 JD Nederhorst den Berg
0294-252236 bij calamiteiten 24/7

Technisch beheer

Eén aanspreekpunt en 24/7 calamiteiten service.

Technisch beheer van gebouwen

Technisch beheer

Om de waarde van je onroerend goed te behouden is goed onderhoud van groot belang. Bouwbeheer Boshuizen beschikt over ervaren bouwkundigen en installateurs die dagelijks bezig zijn met het technisch beheer voor onder andere VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Alles wordt centraal geregistreerd en er is één aanspreekpunt.

  • Dagelijks onderhoud
  • Contract onderhoud
  • Planmatig onderhoud
  • Verzekering/schades
  • Meerjarenplanning

Geen zorgen aan je hoofd voor wat betreft het dagelijks onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten en installaties. Bouwbeheer Boshuizen stelt een uitgebreid onderhoudsplan op en selecteert ervaren aannemers voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud.

Voor de gemeenschappelijke voorzieningen en technische installaties in het gebouw kan Bouwbeheer Boshuizen onderhoudsovereenkomsten opstellen en afsluiten. We beoordelen de offertes en adviseren de technische commissie hierover.

Daarnaast houden wij toezicht en controle op de uitvoering van het onderhoud en controleren voor jou de ingediende facturen.

Planmatig onderhoud betreft groot onderhoud aan of vervanging van gemeenschappelijke ruimtes en/of installaties. Denk bijvoorbeeld aan ketelvervanging. Dit groot onderhoud is vaak opgenomen in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wat Bouwbeheer Boshuizen ook voor jou kan opstellen. Wij vragen offertes op bij meerdere installateurs en beoordelen deze op prijs/kwaliteitverhouding. We controleren de uitgevoerde werkzaamheden en ingediende facturen.

Ook het jaarlijks opstellen van een onderhoudsrapport, met een indicatie van de huidige staat van onderhoud en aanbevelingen voor werkzaamheden inclusief financieel overzicht, is onderdeel van planmatig onderhoud.

Bouwbeheer Boshuizen - Verzekering en schades

Bouwbeheer Boshuizen behandelt schades die zowel onder als buiten de dekking vallen van de door de VvE gesloten verzekeringspolissen. Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk vooraf vast te stellen of de herstelkosten onder de dekkingen vallen.

Daarnaast nemen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week schademeldingen aan bij calamiteiten.

Vanaf 2017 is het hebben van een meerjarenonderhoudsplan voor een VvE verplicht.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) komt voort uit de meerjaren- onderhoudsbegroting welke wij voor jou tot in detail kunnen uitwerken. Hierin staat een overzicht van te verwachten groot onderhoud op langere termijn, inclusief financieel overzicht. Het grote voordeel van een MJOP is dus dat je weet wat je jaarlijks voor grootonderhoud moet reserveren.

Het MJOP wordt conform NEN 2767 (conditiescore) opgesteld. Eens in de zoveel tijd voeren wij een herinspectie uit om te kijken of het MJOP nog up to date is of moet worden aangepast.

Aanvullend op een MJOP kan een maatwerk EPA advies opgesteld worden. Hiermee ontstaat een Duurzame MJOP. Dit brengt het noodzakelijke onderhoud in beeld, gecombineerd met duurzaamheid maatregelen. Bouwbeheer Boshuizen verzorgt het graag voor je.