Reeweg 5 1394 JD Nederhorst den Berg
0294-252236 bij calamiteiten 24/7

Bouwkundig tekenwerk

Wij kunnen voor u verzorgen de bouwaanvraag en de melding aan de Gemeente. Hiervoor maken wij de benodigde tekeningen, een bestektekening (sch.: 1:100) met een bestaande en nieuwe situatie. De aanvraag wordt vervolgens ingediend bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente, zonodig wordt overleg met de Welstandscommissie gevoerd.

Na de goedkeuring door de Gemeente worden desgewenst de werktekeningen (sch.: 1:20) gemaakt, deze tekeningen dienen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer en installateur.. Wij kunnen voor u verzorgen de bouwaanvraag en de melding aan de Gemeente. Hiervoor maken wij de benodigde tekeningen, een bestektekening (sch.: 1:100) met een bestaande en nieuwe situatie. De aanvraag wordt vervolgens ingediend bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente, zonodig wordt overleg met de Welstandscommissie gevoerd.

Na de goedkeuring door de Gemeente worden desgewenst de werktekeningen (sch.: 1:20) gemaakt, deze tekeningen dienen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer en installateur.In overleg met u wordt er een werkomschrijving met afwerkstaat opgesteld. Aan de hand hiervan en de tekeningen kunnen vergelijkbare offertes opgevraagd worden. Tevens dienen deze stukken als controle middel tijdens de bouwfase.

De ontvangen offertes worden met een advies aan u voorgelegd, waarna in overleg het werk opgedragen kan worden.

Tijdens de bouwfase kunnen wij voor u de controle voeren op de werkzaamheden, om te zien of conform de tekeningen, de werkomschrijving en de afwerkstaat worden uitgevoerd.

Ook de (termijn)facturen controleren wij voor u op eventueel meer- en minderwerk en conform de planning gewerkt en gefactureerd wordt.

Heeft u schade? Neem direct contact met ons op via dit schadeformulier. In geval van spoed kunt u ons 24/7 bereiken op 0800 – 0000.